ตามรอยพ่อ ตอน จากน้ำพระราชหฤทัยสู่สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต