พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทอดเพระเนตรความก้าวหน้าการก่อโครงการชลประทานแม่งัด