พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529